Η εταιρία μας

 

 

Αγαπητοί φίλοι, πελάτες και συνεργάτες.

 

Η συνεχής δραστηριότητα και ανάπτυξη στους τομείς διοίκησης και διαχείρισης Επαγγελματικών ακινήτων και Επενδύσεων καθιέρωσαν την COMTRUST REAL ESTATE - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σε Ηγετική Θέση στην Ελληνική αγορά.

Η εταιρική κουλτούρα και φιλοσοφία μας βασίζεται σε μία σειρά αξιών και αρχών, στις οποίες παραμένουμε εστιασμένοι. Η ομαδική εργασία, η ακεραιότητα, η καινοτομία και το πάθος μας για τα ακίνητα αποτελούν τον θεμέλιο λίθο όλων των δραστηριοτήτων μας.

Η σταδιακή ομαλή ανάπτυξή μας, δημιούργησε σταθερές βάσεις για την επίτευξη των στόχων μας.

Η συνέπειά μας προς τους πελάτες μας και η μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων είναι για εμάς η μεγαλύτερη υποχρέωση, η έγκαιρη και χωρίς προβλήματα ολοκλήρωση και παράδοση των έργων μας με υψηλά ποιοτικά κριτήρια, αποτελούν το βασικότερο στόχο μας και ζήτημα θεμελιώδους σημασίας.

Στην αυγή του 21ου αιώνα, προσαρμόζουμε την στρατηγική μας στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες και είμαστε δεκτικοί στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που εμφανίζονται.

Όραμά μας, είναι να επεκτείνουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας στις αγορές όπου δραστηριοποιούμεθα σε συνεργασία με τους πελάτες και συνεργάτες μας.

 

Με εκτίμηση,
Επαμεινώνδας Ευθ. Πλατσατούρας
Γενικός Διευθυντής