Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Βιοτεχνικός χώρος προς πώληση Ωραιόκαστρο
€ 1.200.000, 8.000 τ.μ.
Βιοτεχνικός χώρος προς πώληση Ωραιόκαστρο
€ 1.500.000, 3.150 τ.μ.
Βιοτεχνικός χώρος προς πώληση Ωραιόκαστρο
€ 850.000, 2.435 τ.μ.
Βιομηχανικός χώρος προς πώληση Ωραιόκαστρο
€ 1.200.000, 2.789 τ.μ.